Notulen Medezeggenschapsraad nu ook op de website

31-01-2018
Gegeven alle ontwikkelingen rondom de nieuwbouw en de voorgenomen fusie met de Nicolaasschool wil de MR iedereen goed informeren over wat er besproken is.
De notulen van de MR staan vanaf nu voortaan ook op deze website, onder het kopje Downloads -> Notulen MR.