SCHOOLVOETBAL:

19-04-2018
Deelnemende kinderen om 13:00 u naar huis! Wie van de ouders wil een team leiden / coachen?
Zoals u in de voorgaande Infatimatief heeft kunnen lezen, worden na de meivakantie de schoolvoetbaltoernooien weer gehouden. Op woensdag 16 mei zijn de jongens van groep 8 aan de beurt. Aangezien de wedstrijden om 14:00 u beginnen, mogen de kinderen die meedoen al om 13:00​  u naar huis, zodat zij op tijd op het voetbalveld kunnen zijn.​ 
Op 23 mei is het de beurt aan de meisjesteams van groep 8 en van groep 5/6 gemengd. Ook zij mogen die dag om 13:00 u naar huis of op school opgehaald worden. Kinderen die niet meevoetballen, blijven gewoon tot 14:15 u op school.
Tot slot op 30 mei het jongensteam van groep 5/6  en twee gemengde teams van groep 4. Ook voor hen geldt hetzelfde.
Van de ouders van de deelnemende kinderen vragen wij of zij ervoor kunnen zorgen dat de kinderen op tijd op het voetbalveld zijn. De juffen en meester Frans blijven met de rest van de groep op school tot 14:15 u en kunnen dus ook NIET op tijd op t voetbalveld zijn. De leerkrachten komen zo snel mogelijk na 14:15 u naar het voetbalveld. Daarom vragen wij aan de ouders dringend of de leiding/coaching overgenomen kan worden door één of meerdere ouders. Als u dat wel leuk zou vinden, neem dan contact op met de betreffende meester of juffen. 
 
Vorige week heeft in de Infatimatief een oproep gestaan wie van de ouders op 23 mei óf op 30 mei een paar wedstrijdjes wil fluiten bij het schoolvoetbal. Daar heeft tot op heden NIEMAND op gereageerd…!
Het is deelnemende scholen verplicht om minstens één scheidsrechter per dag te leveren, ANDERS KAN DE SCHOOL VAN DEELNAME WORDEN UITGESLOTEN !
Dat kunnen we onze kinderen, die erg enthousiast zijn dat ze kunnen meevoetballen, toch niet aandoen ? Dus hier nogmaals de oproep: Meldt u zich a.u.b. bij meester Gerard. Wij hopen op uw begrip en medewerking bij het schoolvoetbal !