Vanuit de M.R.

17-05-2018
Beste ouders,
Woensdag 23 mei is er weer een MR vergadering.
Tijdens deze vergadering staat het verzoek van het College van Bestuur om te fuseren
met de Nicolaas school op de agenda.
Als M.R. willen we deze avond gebruiken om zonder andere belanghebbende partijen
over dit verzoek na te denken.
Het team zal door de M.R. op de studiemiddag van 5 juni worden ge´nformeerd over de
stand van zaken.
Voor alle ouders willen we waarschijnlijk in week 25 (18 - 22 juni) een informatieavond
organiseren om ook u allen te informeren. We hopen/rekenen daarbij op een zo groot
mogelijke opkomst van u.
Om deze informatiebijeenkomsten met het team en ouders goed voor te kunnen
bereiden hebben wij besloten dat de M.R. vergadering van woensdag 23 mei een besloten vergadering is.

We hopen op uw begrip, voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij;
Heidi van de Koevering, Eveline Schell, Martijn van Nierop, Marina Caspers, Mariet van
Rooijen en Jan Bakkers.