De laatste....

13-07-2018
Dit is de laatste Infatimatief van dit schooljaar. Wij willen iedereen
bedanken voor het fijne schooljaar. Een schooljaar waarin we weer hard gewerkt en fijn gespeeld hebben. Ook een schooljaar waarin we verdrietige maar ook veel mooie, gezellige en waardevolle momenten met elkaar gedeeld hebben.
En wat is er afgelopen week hard gewerkt zodat we het afscheid van groep 8 op school konden laten plaatsvinden en de groepen 7 en 8 kunnen verhuizen naar locatie Lage
Biezen.
Alle kinderen, ouders en teamleden BEDANKT voor de hulp!!
Wij wensen alle kinderen die naar een nieuwe school gaan veel succes toe!
Bij deze Infatimatief ontvangt u het schrijven: Even terugblikken… en alvast vooruit kijken…. Te lezen bij "downloads".
In de eerste week na de zomervakantie ontvangt u van ons het Informatieboekje 2018-2019 en de Ouderkalender.