Informatie over VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO) vanaf de herfstvakantie 2018 door SKIJ op locatie Lage Biezen.

27-09-2018
In overleg tussen de Fatimaschool en kinderopvang SKIJ wordt er een extra service
geboden aan ouders en kinderen vanaf de herfstvakantie, tijdens de tijdelijke
huisvesting aan de Lage biezen.
Vanaf nu kunt u uw kind aanmelden voor alleen afname van VSO​ (voorschoolse opvang) vanaf de herfstvakantie. De VSO is open van 7.30-8.30 uur en vindt plaats op de Fatimaschool aan de Lage Biezen.

De kosten voor de VSO bedragen 7,20 euro per ochtend (uur) en wordt 40 weken per jaar aangeboden tijdens de schoolweken. U kunt 1 of meerdere vaste ochtenden per week afnemen.
De kosten voor de VSO komen in aanmerking voor een tegemoetkoming vanuit het Rijk voor kinderopvangtoeslag.
Via www.toeslagen.nl kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen of een proefberekening maken.
De maandelijkse kosten voor 1 ochtend per week bedraagt 24 euro per maand. 40 weken x 7,20 euro : 12 maanden = 24 euro per maand We hanteren een minimum van 4 kinderen per ochtend.
Kinderen kunnen worden aangemeld via ​skij@skij.nl Daarbij graag vermelden dat het gaat om VSO tijdelijke huisvesting Lage Biezen.