Belangrijke data komende week:

08-11-2018
Hier weer de belangrijke data voor komende week:
Vrijdag 9 november:
Juffrouw Amber jarig. 
Zaterdag 10 november:
Juffrouw Marina jarig. 
Dinsdag 13 november:
ALLE KINDEREN VANAF 12.00 UUR VRIJ: STUDIEMIDDAG. 
Woensdag 14 november:
Groepen 3 en 4 hebben een voorstelling van Kunst Centraal.