Belangrijke data komende week:

06-12-2018
Hier weer de belangrijke data voor komende week:
donderdagavond 6 december (vanavond dus !):
Vanaf 19 uur de school versieren voor Kerst: komt u ook even helpen ???
Vrijdag 7 december:
De kinderen van de groepen 1-2-3 zijn VRIJ.
Woensdag 12 december :
Super8Day op het Anna van Rijn voor groep 8 (LET OP: om 8.00 uur vertrekt de bus !)