Ouderraad

Direct contact?   or@rkbsfatima.nl

Leden
Roberta Klever-Bunnik (voorzitter), Claudia van der Sangen (penningmeester), Annemarie van Ditmarsch, Chantal Eijndhoven, Christel de Back, Esther van Dijk, Laura Flantua, Marieke van Nierop, Petra van der Worp, Malou Gordijn, Mirjam Trouwee, Richard Wolters, Jorien van Beek, Jorien de Groot, Jeroen Duijsters, Geert van Dijk en Erik Bouw.


Over de ouderraad (2018)
De ouderraad bestaat uit flinke groep enthousiaste ouders. Deze groep spant zich in om samen met de leerkrachten leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen van de school. Deze activiteiten staan los van het reguliere lesprogramma. Te denken valt aan jaarlijks terugkerende evenementen zoals het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, carnaval en de avondvierdaagse. Daarnaast zijn er ook "losse" projecten, waarbij de ouderraad wordt ingezet, zoals de Fatimafamiliedag of het schoolproject. Ook het schoolreisje en het afscheidsfeest van groep 8 zouden niet plaats vinden zonder participatie van de ouderraad.

Verschillende commissies, waarin zowel leerkrachten als ouderraadsleden zitting hebben, coördineren bovenstaande activiteiten. Voor de steeds terugkerende evenementen bestaan er draaiboeken, die als leidraad kunnen dienen.

Ouderraadsleden proberen zo veel mogelijk andere ouders en verzorgers bij de feesten te betrekken. Ze kunnen immers niet alles alleen en vragen regelmatig om hulp. Deze hulp varieert van eenmalige sponsoring van bijv. een ijsje voor de kinderen tijdens het schoolreisje tot het helpen versieren van de school in Kerstsfeer. In de Infatimatief zult u regelmatig een oproep voor hulp tegenkomen en informatie vinden over de bezigheden van de ouderraad..

Om bovengenoemde evenementen te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad per kind elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage.

De leden vergaderen één keer per maand op een maandagavond. Tijdens deze vergadering wordt de voortgang in de verschillende commissies besproken. Daarnaast vertelt een lid van het managementteam wat er zoal binnen de school speelt op dat moment. Ook iemand uit de medezeggenschapsraad is bij deze bijeenkomst aanwezig.

Elke ouder/verzorger kan lid worden van de ouderraad. Elk jaar worden er verkiezingen gehouden als zich meerdere kandidaten aanmelden. Het is een erg leuke manier om de school, de leerkrachten en de kinderen beter te leren kennen. Het vergt enige tijd en inzet, maar het is zeker de moeite waard. Ouders, die belangstelling hebben, kunnen contact opnemen via de mail: or@rkbsfatima.nl. U kunt dan bijvoorbeeld eens een vergadering bijwonen om te kijken of het iets voor u is.