N.B. De infatimatief kan ook worden gedownload zoals hij in de e-mail is verstuurd.

Nieuws uit de Infatimatief
SCHOOLKORFBALTOERNOOI: training op donderdag 28 juni
21-06-2018 - Volgende week zaterdag (30 juni) wordt weer het jaarlijkse schoolkorfbal gehouden. Liefst 40 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben zich opgegeven om mee te doen. Zij en hun ouders krijgen één dezer dagen bericht over de teamindeling. In ieder geval kunnen alle deelnemende kinderen voorafgaand...
Terugkoppeling FUSIE informatieavond vanuit de Mr.
21-06-2018 - Afgelopen dinsdag, 19 juni, hebben we een constructieve en druk bezochte informatieavond gehad.
Maandag 25 juni: INFORMATIEAVOND tijdelijke huisvesting
21-06-2018 - Mocht u nog een kijkje willen nemen op de locatie Lage Biezen dan kan dat komende maandag voorafgaand aan de informatieavond over de tijdelijke huisvesting. U kunt een kijkje nemen in de school aan de Lage Biezen van 19.30 tot 19.50 uur. De informatieavond is op de Fatimaschool en begint om...
verjaardagen komende week:
21-06-2018 - VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Belangrijke data komende week:
21-06-2018 - Hier de belangrijke data voor komende week:
Informatieavonden !
08-06-2018 - Op dinsdag 19 juni en op maandag 25 juni zijn er belangrijke informatieavonden betreffende de fusie met de Nicolaasschool en de tijdelijke huisvesting tot aan de nieuwbouw
VAKANTIES SCHOOLJAAR 2018-2019
26-04-2018 - Voor wie het vast wil weten, Hier de vakanties voor komend schooljaar:
Notulen Medezeggenschapsraad nu ook op de website
31-01-2018 - Gegeven alle ontwikkelingen rondom de nieuwbouw en de voorgenomen fusie met de Nicolaasschool wil de MR iedereen goed informeren over wat er besproken is.
SCHOOLVAKANTIES 2017-2018
14-04-2017 - Hierbij de vakanties voor volgend schooljaar:
SCHOOLGIDS 2016-2018.
26-05-2016 - Elders op deze website (onder "downloads") treft u de vernieuwde uitgave van de Schoolgids ! Een lezenswaardig document.